Kiến nghị của cử tri phường Phú Bài về việc tăng cường công tác quản lý đất đai đối với đất rừng đã giao
Ngày cập nhật 19/01/2016

Kiến nghị của cử tri phường Phú Bài về việc tăng cường công tác quản lý đất đai đối với đất rừng đã giao

Trả lời: Vấn đề này, UBND thị xã xin tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo UBND phường, Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ hồ sơ giao đất và cấp giấy CNQSD đất để quản lý việc sử dụng đất của các tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn