Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp lối đi giữa 2 hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Thương và Nguyễn Thanh Tuấn ở Tổ 16, phường Thủy Dương
Ngày cập nhật 19/01/2016

Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp lối đi giữa 2 hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Thương và Nguyễn Thanh Tuấn ở Tổ 16, phường Thủy Dương

Trả lời: Vấn đề này, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài Nguyên và Môi trường trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Thương tại Công văn số 56/UBND-TN&MT và đề nghị UBND phường xem xét quy hoạch mở đường đi mới khi thực hiện quy hoạch đất phía sau thửa đất của ông Nguyễn Xuân Thương để tạo đường đi mới vào thửa đất của ông Nguyễn Xuân Thương và trả lại diện tích đất cho ông Nguyễn Thanh Tuấn theo giấy CNQSD đất đã cấp. UBND thị xã sẽ đôn đốc UBND phường Thủy Dương thực hiện.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn