Đề nghị có biện pháp xử lý tình trạng dây điện thoại, internet kéo chằng chịt, có nhiều dây xà xuống lưng chừng vừa mất mỹ quan đô thị, vừa mất an toàn giao thông
Ngày cập nhật 19/01/2016

Đề nghị có biện pháp xử lý tình trạng dây điện thoại, internet kéo chằng chịt, có nhiều dây xà xuống lưng chừng vừa mất mỹ quan đô thị, vừa mất an toàn giao thông.

Trả lời: UBND thị xã đã có ý kiến với các đơn vị viễn thông xử lý những vấn đề cử tri kiến nghị. Hiện nay, VNPT và các nhà cung cấp dịch vụ khác đang có chủ trương ngầm hóa và quang hóa các hệ thống cáp, qua đó, sẽ lần lượt cấu trúc lại mạng lưới, hệ thống cáp có tính đến độ an toàn, hợp lý và mỹ quan.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn