Hệ thống điện sinh hoạt của phường Thủy Dương từ lúc HTX NN bàn giao cho Điện lực Hương Thủy quản lý đến nay ngành điện vẫn chưa đầu tư gì, cột và dây xuống cấp, cột điện chính
Ngày cập nhật 19/01/2016

Hệ thống điện sinh hoạt của phường Thủy Dương từ lúc HTX NN bàn giao cho Điện lực Hương Thủy quản lý đến nay ngành điện vẫn chưa đầu tư gì, cột và dây xuống cấp, cột điện chính không có dây néo, dây điện xà xuống thấp rất nguy hiểm cho người dân. Đề nghị ngành điện lực quan tâm giải quyết cho nhân dân.

Trả lời: Vấn đề này, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế làm việc với Điện lực Hương Thủy, đơn vị cho biết: Sau khi tiếp nhận, mặc dù khó khăn về nguồn vốn (đa số nguồn vốn đầu tư của ngành điện là vốn vay thương mại) nhưng ngành điện cũng đã sửa chữa hết lưới điện hiện trạng và đầu tư xây dựng thêm đường dây trung hạ áp và trạm biến áp mới với tổng kinh phí hơn 15,3 tỷ đồng. Việc đầu tư, nâng cấp điện cho khu vực này, Điện lực Hương Thủy sẽ đề nghị cấp trên xem xét, đầu tư trong thời gian đến.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn