Đề nghị cung cấp nước máy phục vụ sinh hoạt cho bà con các thôn Tân Ba, Vỹ Dạ, Võ Xá, Nguyệt Biều, Dạ Khê, An Ninh
Ngày cập nhật 19/01/2016

Đề nghị cung cấp nước máy phục vụ sinh hoạt cho bà con các thôn Tân Ba, Vỹ Dạ, Võ Xá, Nguyệt Biều, Dạ Khê, An Ninh (xã Thủy Bằng) vì hiện nay việc khai thác cát sạn làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.

Trả lời: Hiện nay, xã Thủy Bằng đã có dự án lắp đặt hệ thống nối mạng cấp nước sạch do Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế làm Chủ đầu tư, với tổng kinh phí 6.141.884.000 đồng, trong đó, vốn ngân sách: 2.456.462.000 đồng; vốn Huế Waco: 3.160.172.000 đồng, còn lại là vốn nhân dân đóng góp công đào lấp đất. Sau khi thi công công trình này sẽ giải quyết vấn đề khan hiếm nước sạch cho khoảng 415 hộ dân với khoảng 1.660 người tại các thôn nêu trên.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn