Kiến nghị của cử tri phường Thủy Thanh về việc xem xét, hỗ trợ chương trình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường như: hầm bioga
Ngày cập nhật 19/01/2016

Kiến nghị của cử tri phường Thủy Thanh về việc xem xét, hỗ trợ chương trình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường như: hầm bioga, sử dụng đệm sinh học trong chăn nuôi, hỗ trợ kinh phí để các hộ chăn nuôi xây dựng hầm chứa phân, hầm rút…

Trả lời: Từ năm 2010 đến nay, tại xã Thủy Thanh đã xây dựng 108 hầm bioga, áp dụng đệm sinh học trong chăn nuôi cho 7 hộ để người chăn nuôi biết cách áp dụng thực hiện. Hộ chăn nuôi phải có trách nhiệm và chủ động việc bảo đảm vệ sinh môi trường. Vấn đề này, đề nghị UBND xã Thủy Thanh tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn