Về việc hộ gia đình ông Trương Ngọc Bình ở khu quy hoạch Vịnh Mộc, Thủy Dương đã nhận tiền đền bù từ lâu nhưng vẫn chưa được bố trí
Ngày cập nhật 19/01/2016

Về việc hộ gia đình ông Trương Ngọc Bình ở khu quy hoạch Vịnh Mộc, Thủy Dương đã nhận tiền đền bù từ lâu nhưng vẫn chưa được bố trí đất tái định cư để làm nhà ở, hiện nay nhà ông đã xuống cấp ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Trả lời: Đối với dự án nói trên, UBND tỉnh đã có Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 về việc quy định giá giao đất bố trí tái định cư cho hộ gia đình tại khu Quy hoạch dân cư Vịnh Mộc. Tuy nhiên, ông Bình chưa thống nhất vì cho rằng giá đất tái định cư cao, hộ gia đình không có khả năng để nộp tiền và đề nghị xem xét, điều chỉnh giá đất. UBND thị xã đã có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giá nhưng không được UBND tỉnh đồng ý. UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Thuỷ Dương để tiếp tục vận động gia đình chấp hành giá đất UBND tỉnh quy định và nhận đất tái định cư.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn