Đề nghị xem xét hỗ trợ cho 03 hộ dân tại thôn Xuân Hòa, xã Thủy Vân (Trần Miên, Trần Thậm, Nguyễn Tứ) do dự án
Ngày cập nhật 19/01/2016

Đề nghị xem xét hỗ trợ cho 03 hộ dân tại thôn Xuân Hòa, xã Thủy Vân (Trần Miên, Trần Thậm, Nguyễn Tứ) do dự án đi qua nên vùng ruộng này 2 năm qua không sản xuất được.

Trả lời: Đây là dự án do Ban quản lý Phát triển Khu đô thị mới làm chủ đầu tư, diện tích thu hồi là 38.641 m2, ảnh hưởng 22 hộ có đất ở và đất trồng lúa, 01 miếu của thôn Xuân Hòa, tài sản gồm: kênh mương thoát nước, đường giao thông nội đồng của HTX Thủy Vân và một số mồ mả. Đến nay, đã chi trả tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cơ bản cho chủ đầu tư triển khai dự án. Việc thi công dự án, đơn vị đã san lấp phần đất ruộng của 03 hộ dân nói trên, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất làm việc với chủ đầu tư để khắc phục, đồng thời tính toán phần kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình trong thời gian không sản xuất được.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn