Đầu tư sửa chữa các tuyến đường tại xã Phú Sơn: đường Quốc phòng (Thôn 3), Lụ-Tre Giáo, Lụ-Tân Ba (Thôn 4) vì nhiều đoạn
Ngày cập nhật 18/01/2016

- Đầu tư sửa chữa các tuyến đường tại xã Phú Sơn: đường Quốc phòng (Thôn 3), Lụ-Tre Giáo, Lụ-Tân Ba (Thôn 4) vì nhiều đoạn đã hư hỏng nặng, khói bụi gây ô nhiễm môi trường, nguy hiểm cho người đi đường; và nâng cao ngầm ông Đủ (Thôn 4), đầu tư bê tông hóa tuyến đường từ ông Vui đến ông Viết (Thôn 4) nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi trong mùa mưa lũ; việc tu sửa hoặc bê tông hóa tuyến đường liên xã (Thủy Vân) vì hiện nay đã xuống cấp tuyến đường liên xã Thanh – Vân, thuộc xã Thủy Vân.

Trả lời: Các tuyến đường này, UBND thị xã đã có Công văn số 1509/UBND ngày 08/10/2015 đăng ký trong dự án Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB), trong thời gian tới, khi thực hiện dự án sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn