Giải quyết kiến nghị của cử tri phường Thủy Phương, xã Thủy Bằng về việc bố trí thêm phương tiện thu gom rác thải
Ngày cập nhật 18/01/2016

- Giải quyết kiến nghị của cử tri phường Thủy Phương, xã Thủy Bằng về việc bố trí thêm phương tiện thu gom rác thải (xuồng, xe vận chuyển, các thùng đựng rác) trên các tuyến đường Dạ Lê, Trưng Nữ Vương phường Thủy Phương và xã Thủy Bằng.

Trả lời: Đối với xã Thủy Bằng: UBND thị xã đã bố trí thêm thiết bị thu gom rác theo đề nghị của xã (xuồng 10 m3, thùng nhựa 660 lít, xe đạp vận chuyển).

Đối với phường Thủy Phương: UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với UBND phường Thủy Phương kiểm tra để tham mưu UBND thị xã bố trí thêm thiết bị thu gom rác tại các tuyến đường Trưng Nữ Vương và đường Dạ Lê.

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn