Đề nghị kiểm tra việc khai thác đất san lấp tại khu vực đồi núi giáp kho 890, bãi bắn phía đường tránh Huế
Ngày cập nhật 18/01/2016

- Đề nghị kiểm tra việc khai thác đất san lấp tại khu vực đồi núi giáp kho 890, bãi bắn phía đường tránh Huế (phường Phú Bài).

Trả lời: Khu vực trường bắn ở Tổ 15, phường Phú Bài được UBND tỉnh cấp phép vận chuyển đất dôi dư trong quá trình cải tạo theo Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 14/5/2015. Vấn đề này, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển trên.

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn