Đề nghị thị xã có biện pháp xử lý tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương vẫn còn xảy ra khá phức tạp, đặc biệt là khai thác vào ban đêm
Ngày cập nhật 18/01/2016

 - Đề nghị thị xã có biện pháp xử lý tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương vẫn còn xảy ra khá phức tạp, đặc biệt là khai thác vào ban đêm (từ 22h đến 06h sáng hôm sau).

Trả lời: Tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên địa sông Hương thuộc trách nhiệm kiểm tra, xử lý của nhiều ngành, đơn vị chức năng. Về phía địa phương, UBND xã luôn quan tâm và chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm. Trong năm 2015, đã chỉ đạo Công an thị xã, Đoàn kiểm tra khoáng sản, UBND các xã: Dương Hòa, Thủy Bằng tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn