Giải quyết việc cấp giấy CNQSDĐ cho 07 hộ gia đình di dời trong dự án xây dựng hồ Thủy Tiên, xã Thủy Bằng và việc cấp đất tái định cư cho 07 hộ thuộc diện di dời
Ngày cập nhật 18/01/2016

- Giải quyết việc cấp giấy CNQSDĐ cho 07 hộ gia đình di dời trong dự án xây dựng hồ Thủy Tiên, xã Thủy Bằng và việc cấp đất tái định cư cho 07 hộ thuộc diện di dời, giải tỏa xây dựng chợ Tuần năm 2007; ngoài ra việc thu hồi Giấy CNQSD đất của hộ ông Tôn Thất Thương là không đúng.

Trả lời:

- Việc kiến nghị cấp giấy chứng nhận của 07 hộ gia đình di dời để  thực hiện dự án xây dựng hồ Thủy Tiên đã được UBND tỉnh thống nhất giải quyết tại Công văn số 5863/UBND-TC ngày 05/11/2013 với nội dung: Tiền sử dụng đất của các hộ phải được xác định tại thời điểm có đầy đủ hồ sơ hợp lệ (thời điểm mà Văn phòng ĐKQSD đất tiếp nhận, thẩm định đủ hồ sơ vào năm 2010) và theo đó số tiền mà mỗi hộ dân phải nộp là 25.627.500 đồng/300 m2/hộ.

Qua báo cáo của UBND xã Thủy Bằng và tại các buổi tiếp dân, UBND thị xã nhận thấy hiện nay hoàn cảnh của các hộ dân còn nhiều khó khăn, không có điều kiện để nộp tiền sử dụng đất, việc thực hiện các thủ tục tái định cư, cấp giấy chứng nhận cho các hộ có một phần do sự chậm trễ của Công ty TNHH NN 1 thành viên Đầu tư và Du lịch Huế và chính quyền địa phương. UBND thị xã đã tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh cho phép các hộ nói trên thực hiện nghĩa vụ tài chính tại thời điểm năm 2004 (số tiền 1.050.000 đồng/300m2/hộ, mà Công ty TNHH NN 1 thành viên Đầu tư và Du lịch Huế thu của các hộ) để được cấp giấy CNQSD đất. UBND tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 300/TB-UBND ngày 09/11/2015 giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thị xã Hương Thủy và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng cấp tỉnh, thị xã phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Liên quan đến kiến nghị cấp đất của 07 hộ thuộc diện di dời giải tỏa xây dựng chợ Tuần, UBND thị xã đã có Thông báo kết luận giải quyết, theo hồ sơ quản lý, không thể hiện việc tạo lập, sử dụng đất của từng hộ, công trình trên đất là quầy kinh doanh, không phải đất ở, nhà ở nên không có cở sở giải quyết theo chính sách tái định cư. UBND thị xã đã yêu cầu UBND xã Thủy Bằng kiểm tra, rà soát và xác định chính xác điều kiện về đất ở, nhà ở hiện nay của từng hộ để giải quyết giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất theo quy định của nhà nước; Những hộ đủ điều kiện tài chính thì giao tại Khu quy hoạch Đồng Cát; nếu không đủ sẽ giao đất ở mới với điều kiện tài chính phù hợp (xã đang tìm quỹ đất).

- Việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông, bà Tôn Thất Thương – Nguyễn Thị Hương đã được UBND thị xã giải quyết tại Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 với nội dung bác đơn khiếu nại của ông Thương, bà Hương khiếu nại. Không đồng ý với việc giải quyết của UBND thị xã, ông Thương, bà Hương đã khiếu nại đến UBND tỉnh và hiện nay UBND đang giao trách nhiệm cho Thanh tra Sở TN&MT thẩm tra, xác minh giải quyết theo quy định. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn