Giải quyết kiến nghị cử tri phường Thủy Dương về việc cấp giấy CNQSD đất tại khu tập thể Dệt tổ 12, phường Thủy Dương còn quá chậm, đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo để giải quyết cho nhân dân
Ngày cập nhật 18/01/2016

- Giải quyết kiến nghị cử tri phường Thủy Dương về việc cấp giấy CNQSD đất tại khu tập thể Dệt tổ 12, phường Thủy Dương còn quá chậm, đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo để giải quyết cho nhân dân.

Trả lời: Khu tập thể của Công ty Dệt may Huế tại Tổ 12, phường Thủy Dương có 143 trường hợp đề nghị cấp Giấy CNQSD đất, trong đó đã giải quyết cấp giấy được 108 trường hợp; còn lại 43 trường hợp. Trong đó, 07 trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, 02 trường hợp mất quyết định phân phối nhà của Công ty Dệt nên đã hướng dẫn liên hệ với Công ty để xác nhận thời gian hóa giá; 01 trường hợp hóa giá sau ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực nên phải xin ý kiến của UBND tỉnh, còn lại 25 trường hợp quá trình sử dụng đã lấn chiếm đất công để sử dụng, do đó chưa có cơ sở để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận. Ngày 13/8/2015, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường Thủy Dương xác định thời điểm, diện tích tăng thêm so với quyết định hóa giá của Công ty để có cơ sở giải quyết. Ngày 12/10/2015, UBND phường Thủy Dương có văn bản báo cáo thị xã về việc sử dụng đất của các trường hợp trên, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường Thủy Dương phối hợp với phòng TN&MT (Văn phòng ĐKQSD đất) hướng dẫn lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho các hộ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Sau khi các hộ kê khai, đăng ký và thực hiện nghĩa vụ tài chính, UBND thị xã sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn