Kiến nghị của cử tri xã Thủy Vân về việc giải quyết đền bù đất nông nghiệp cho cho 02 hộ bị ảnh hưởng dự án đường Phạm Văn Đồng nối dài và 5 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Khu ĐC1 Thủy Vân.
Ngày cập nhật 22/12/2014

Kiến nghị của cử tri xã Thủy Vân về việc giải quyết đền bù đất nông nghiệp cho cho 02 hộ bị ảnh hưởng dự án đường Phạm Văn Đồng nối dài và 5 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Khu ĐC1 Thủy Vân.

Trả lời: Đối với các trường hợp chưa được kiểm kê, đến nay đã kiểm kê bổ sung diện tích bị ảnh hưởng trong Dự án Khu Phức hợp Thủy Vân.

Đối với việc kiến nghị thu hồi diện tích đất lúa của 05 hộ dân ảnh hưởng dự án Khu tái định cư TĐC1 không sản xuất được, UBND thị xã đã làm việc Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh và đã thống nhất rà soát, tổng hợp tất cả các trường hợp hộ dân không sản xuất được do việc thi công xây dựng các dự án trên địa bàn xã Thủy Vân để báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh thu hồi đất. Hiện nay, UBND xã Thủy Vân đang rà soát tổng hợp để báo cáo. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn