Kiến nghị cử tri xã Thủy Thanh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ gia đình có công cách mạng
Ngày cập nhật 22/12/2014

Kiến nghị cử tri xã Thủy Thanh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ gia đình có công cách mạng.

Trả lời: Về hỗ trợ cho người có công cách mạng trong xây dựng mới và sửa chữa nhà trên địa bàn thị xã, năm 2013 có 05 trường hợp đề nghị xây dựng mới và 155 trường hợp đề nghị sửa chữa, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, UBND thị xã đã tạm ứng kinh phí để chi trả cho các đối tượng trên (trong đó ở Thủy Thanh có 01 trường hợp xây dựng mới). Các trường hợp xây dựng mới và sửa chữa nhà năm 2014 ( 10 trường hợp xây dựng mới và 159 trường hợp sữa chữa mới) do chưa được tỉnh cấp kinh phí, UBND thị xã sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh giải quyết.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn