Kiến nghị của cử tri xã Thủy Thanh việc chi trả tiền hỗ trợ đất trồng lúa đối với diện tích chênh lệch 29,6ha so với tổng diện tích đất lúa toàn xã
Ngày cập nhật 22/12/2014

Kiến nghị của cử tri xã Thủy Thanh việc chi trả tiền hỗ trợ đất trồng lúa đối với diện tích chênh lệch 29,6ha so với tổng diện tích đất lúa toàn xã.

Trả lời: Vấn đề này, UBND thị xã đã giao Phòng Kinh tế phối hợp Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch, UBND xã Thủy Thanh để điều chỉnh, xác định chính xác số liệu diện tích để có cơ sở hỗ trợ đúng quy định.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn