Kiến nghị của cử tri xã Thủy Vân về việc xử lý vấn đề tiêu úng, đảm bảo sản xuất lúa vùng đạt I,II,III thôn Công Lương (gần nhà hàng Vân Chiều Quán) do ảnh hưởng của việc thi công đường Phạm Văn Đồng
Ngày cập nhật 22/12/2014

Kiến nghị của cử tri xã Thủy Vân về việc xử lý vấn đề tiêu úng, đảm bảo sản xuất lúa vùng đạt I,II,III thôn Công Lương (gần nhà hàng Vân Chiều Quán) do ảnh hưởng của việc thi công đường Phạm Văn Đồng nối đường Thủy Dương- Thuận An..

Trả lời: Thực hiện ý kiến của cử tri, UBND thị xã đã tổ chức làm việc Ban quản lý phát triển đô thị mới, Công ty Cổ phần APEC Land, UBND xã Thủy Vân và HTX Nông nghiệp Thủy Vân và đã thống nhất các nội dung sau:

Công ty Cổ phần Apec Land sẽ dùng phần đất trong phạm vi GPMB thuộc Dự án để thi công kênh mương tưới tiêu tạm thời (mương đất) phục vụ tưới tiêu diện tích nói trên trong vụ Đông Xuân (thời gian thực hiện 45 ngày). Nếu đảm bảo tưới tiêu thì sẽ thu hồi phần đất lúa nằm trên đường 100m để dịch chuyển tuyến mương ra khỏi phạm vi GPMB; đồng thời giao trách nhiệm cho HTX NN Thủy Vân khảo sát để thi công tuyến kênh bê tông đảm bảo phục vụ tưới tiêu của HTX. Nếu việc tưới tiêu không hiệu quả, sẽ đề nghị hỗ trợ đối với diện tích đất lúa bị ảnh hương và xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng khác (bắt đầu từ vụ Hè Thu năm 2015).

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn