Kiến nghị của cử tri xã Thủy Thanh lập dự án để giải tỏa mặt bằng và di dời đối với 4 hộ dân có nhà ở phía bờ sông Như Ý gần di tích Cầu Ngói Thanh Toàn để tạo mỹ quang khu vực di tích Cầu Ngói
Ngày cập nhật 22/12/2014

Kiến nghị của cử tri xã Thủy Thanh lập dự án để giải tỏa mặt bằng và di dời đối với 4 hộ dân có nhà ở phía bờ sông Như Ý gần di tích Cầu Ngói Thanh Toàn để tạo mỹ quang khu vực di tích Cầu Ngói

Trả lời: Vấn đề này, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND xã phối hợp với các phòng, ban thị xã lập phương án cụ thể về giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 04 hộ dân nói trên trình UBND thị xã xem xét triển khai thực hiện khi có điều kiện.    

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn