Kiến nghị của cử tri phường Thủy Châu về việc giao đất cho các dân tổ 3 và Tổ 7 đã nộp tiền sử dụng đất năm 2010 (11 trường hợp) nhưng chưa được giao đất tại thực địa do tranh chấp đòi lại đất của ông
Ngày cập nhật 22/12/2014

Kiến nghị của cử tri phường Thủy Châu về việc giao đất cho các dân tổ 3 và Tổ 7 đã nộp tiền sử dụng đất năm 2010 (11 trường hợp) nhưng chưa được giao đất tại thực địa do tranh chấp đòi lại đất của ông Nguyễn Hồng và ông Phạm Khuyên

Trả lời: Đối với vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Hồng, UBND tỉnh có Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thùy (ông Hồng ủy quyền) và công nhận nội dung giải quyết của UBND thị xã tại Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 là có cơ sở và đúng quy định pháp luật. Đối với việc khiếu nại của ông Phạm Văn Khuyên, UBND thị xã đã có Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 công nhận việc khiếu nại của ông Phạm Văn Khuyên là đúng (việc đền bù về đất khi nhà nước thu hồi đất).

UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường Thủy Châu tổ chức triển khai thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật của UBND tỉnh, UBND thị xã. UBND phường đã phối hợp với Văn phòng ĐKQSD đất đo đạc khu đất bị thu hồi của gia đình ông Phạm Văn Khuyên để lập phương án bồi thường nhưng hộ gia đình ông Phạm Văn Khuyên cản trở, không cho đo đạc để xác định diện tích đề nghị bồi thường. UBND thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND phường Thủy Châu giải quyết dứt điểm để giao đất cho các hộ dân trong thời gian tới.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn