Kiến nghị của cử tri phường Thủy Lương về xem xét lại khu quy hoạch khu làng nghề Lương Mỹ và sớm có quyết định để cho nhân dân thuận lợi trong thực hiện các quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 22/12/2014

Kiến nghị của cử tri phường Thủy Lương về xem xét lại khu quy hoạch khu làng nghề Lương Mỹ và sớm có quyết định để cho nhân dân thuận lợi trong thực hiện các quyền sử dụng đất

Trả lời: Vấn đề này, UBND thị xã đã trả lời trong các kỳ họp trước. Hiện nay, quy hoạch Khu Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Thủy Lương bị ảnh hưởng quy hoạch mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1029/QĐ-TTg ngày 17/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, khu vực này không nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp của tỉnh, UBND thị xã đang tiến hành rà soát để có biện pháp xử lý đối với những tổ chức cá nhân đã được UBND thị xã thống nhất đề nghị Tỉnh cho thuê đất nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức sản xuất và giao cho UBND phường quản lý. Đồng thời, báo cáo với Tỉnh để xin chủ trương về Khu quy hoạch này, sau khi có chủ trương của Tỉnh, UBND thị xã sẽ thông báo rộng rãi cho cử tri biết, thực hiện.  

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn