Kiến nghị của cử tri phường Thủy Dương về việc giải quyết cấp giấy CNQSDĐ ở khu tập thể Dệt tổ 12
Ngày cập nhật 22/12/2014

Kiến nghị của cử tri phường Thủy Dương về việc giải quyết cấp giấy CNQSDĐ ở khu tập thể Dệt tổ 12

Trả lời: Năm 2013, UBND phường Thủy Dương lập hồ sơ cấp giấy tại Khu tập thể Dệt được 29 hộ (kèm theo Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 30/10/2013) và đã được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận ngày 06/11/2013. Ngày 25/11/2013, Văn phòng ĐKQSDĐ thị xã có văn bản gia hạn thời gian giải quyết do bản đồ đo đạc chỉnh lý tại khu tập thể Dệt chưa hoàn thiện. UBND phường Thủy Dương đã hợp đồng với Văn phòng ĐKQSDĐ Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế đo đạc chỉnh lý hồ sơ địa chính của khu đất trên, đến ngày 10/5/2014 Văn phòng ĐKQSDĐ thị xã nhận được toàn bộ hồ sơ đo đạc chỉnh lý của khu đất này. Đã giải quyết cấp giấy CNQSD đất cho 05 trường hợp sử dụng đất từ nhận hóa giá nhà ở trước ngày 15/10/1993.

Các hộ được hóa giá sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014 đủ điều kiện cấp giấy và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Điều 8 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường Thủy Dương và Phòng TN&MT thị xã thông báo chủ trương cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các đối tượng. Hiện nay, tại Văn phòng ĐKQSDĐ đang thụ lý giải quyết 74 hồ sơ, trong đó 49 hồ sơ đã ban hành Phiếu chuyển thông tin địa chính đề nghị các hộ thực hiện nghĩa vụ tài chính để cấy giấy. Còn lại 25 hồ sơ đang kiểm tra để giải quyết (do nhận chuyển nhượng bằng giấy tay sau ngày 01/7/2004).

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn