Cử tri xã Thủy Thanh kiến nghị: Thực hiện chủ trương về hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ, xã Thủy Thanh có 566,02ha đất trồng lúa nước, tuy nhiên mới đ
Ngày cập nhật 18/07/2014

Trả lời: Thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 15/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Theo đó, năm 2013, UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho UBND thị xã theo báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2012, trong đó xã Thủy Thanh có 536,42 ha (đất chuyên trồng lúa nước 536 ha, đất trồng lúa nước còn lại 0,42 ha). UBND thị xã đã phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân sản xuất lúa cho xã Thủy Thanh theo báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2012 (diện tích 536,42ha); đối với diện tích chênh lệch tăng 29,6 ha đất trồng lúa mà cử tri kiến nghị chi tiền hỗ trợ, UBND thị xã đề nghị UBND xã Thủy Thanh làm việc với phòng TN&MT thị xã để điều chỉnh khớp với số liệu để có cơ sở chi trả 29,6 ha cho người trồng lúa.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn