Cử tri xã Dương Hòa kiến nghị: Vừa qua, xã có làm hồ sơ suy tôn liệt sỹ cho một số trường hợp bị địch bắn ở Chín Hầm, hồ sơ đã chuyển phòng chức năng thời gian khá lâu nhưng đến nay vẫn chưa được trả
Ngày cập nhật 18/07/2014

Trả lời: Về vấn đề này, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã đã làm việc xã Dương Hòa và đại diện các thân nhân đề nghị suy tôn liệt sĩ. Qua kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với các quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng, thì các hồ sơ chưa đảm bảo và đề nghị bổ sung theo quy định. Nhưng đến nay xã Dương Hòa chưa bổ sung hồ sơ cho thị xã. Yêu cầu UBND xã Dương Hòa khẩn trương chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ chuyển về phòng Lao động TB&XH thị xã để tổng hợp báo cáo UBND thị xã xem xét giải quyết theo quy định.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn