Cử tri xã Thủy Thanh kiến nghị UBND thị xã sớm bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ gia đình có công cách mạng. UBND thị xã đã phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ tại
Ngày cập nhật 18/07/2014

Trả lời: Năm 2013, được UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng mới là 05 nhà, còn các trường hợp làm mới năm 2014 và sửa chữa nhà năm 2013 và năm 2014 chưa được tỉnh cấp kinh phí. UBND thị xã sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn