Cử tri xã Thủy Vân kiến nghị UBND thị xã và cơ quan chức năng xem xét kiểm kê, thẩm định đền bù đối với diện tích đất mạ bị thu hồi để xây dựng khu TĐ1 thôn Xuân Hòa. Phòng TNMT thị xã đã có văn bản t
Ngày cập nhật 18/07/2014
Trả lời: Thực hiện công tác GPMB Dự án Khu tái định cư TĐ1, xã Thủy Vân, trong số các hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất thì có 02 trường hợp đã được cơ quan chức năng thị xã thẩm định không đủ điều kiện đền bù đất với diện tích 2,4ha. Lý do: Đất nông nghiệp dùng chung thôn đang quản lý, sử dụng (căn cứ theo khoản 4, 5 Điều 15 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh quy định: đất NN do cộng đồng dân cư sử dụng và đất NN sử dụng vào mục đích công ích phường, xã thì không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất).
Tuy nhiên, UBND thị xã xét thấy các hộ dân tuy không kê khai đăng ký vào sổ mục kê, bản đồ địa chính nhưng thực tế một số hộ vẫn sử dụng để sản xuất nông nghiệp ổn định, liên tục từ trước đến nay. Vấn đề này, UBND thị xã sẽ thành lập tổ kiểm tra, rà soát cụ thể về đối tượng sử dụng đất, quá trình sử dụng đất cụ thể đối với các thửa đất bị thu hồi đề có cơ sở báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh xem xét giải quyết. Trong thời gian xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã yêu cầu các hộ dân chấp hành việc giao mặt bằng để chủ đầu tư xây dựng Khu tái định cư đảm bảo đúng tiến độ.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn