Cử tri xã Thủy Vân kiến nghị: trong vùng xây dựng HTKT khu tái định cư TĐ1 tại thôn Xuân Hoà hiện nay còn 02 đoạn đường giao thông nội đồng dài khoản 200m và một số cống xả nước trên kênh tưới đã giải
Ngày cập nhật 18/07/2014

Trả lời: Dự án HTKT khu tái định cư TĐ1 tại thôn Xuân Hoà - Thủy Vân được thực hiện từ năm 2013 trên diện tích đất là 3,86 ha. Đối với việc bồi thường đường giao thông nội đồng và một số cống xả nước, đến nay UBND thị xã đã có Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường cho đại diện HTX Thủy Vân số tài sản nói trên với tổng giá trị bồi thường là 183.601.000 đồng và chỉ đạo Trung tâm PTQĐ thị xã chi trả tiền theo quy định.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn