Cử tri xã Thủy Vân kiến nghị UBND thị xã làm việc với đơn vị chủ đầu tư để thu hồi, giải quyết đền bù đất nông nghiệp cho 7 hộ dân ở xã Thủy Vân trong đó 2 hộ có diện tích bị san lấp lấn thực hiện dự
Ngày cập nhật 18/07/2014
Trả lời: Vấn đề này, UBND thị xã sẽ chỉ đạo Trung tâm PTQĐ thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND xã Thủy Vân kiểm tra và yêu cầu Chủ đầu tư đo đạc bổ sung để kiểm kê bồi thường diện tích bị ảnh hưởng.
Đối với việc kiến nghị thu hồi diện tích đất lúa của 05 hộ dân ảnh hưởng dự án Khu tái định cư TĐ1 không sản xuất được. Vấn đề này, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ đã có kiến nghị với Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh giải quyết, đến nay Ban vẫn chưa trả lời. UBND thị xã sẽ tiếp tục đôn đốc giải quyết. 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn