Cử tri phường Thủy Dương kiến nghị: Hiện nay vẫn còn một số hạng mục dự án sân golf vẫn chưa thực hiện chi trả đền bù cho các hộ bị ảnh hưởng. Đề nghị UBND thị xã cần có ý kiến nhà đầu tư để đền bù dứ
Ngày cập nhật 18/07/2014

Trả lời: Dự án xây dựng Sân Golf và các công trình dịch vụ trong sân Golf do Công ty Cổ phần Thiên An làm chủ đầu tư, được thực hiện trên diện tích đất 785.309m2. Từ năm 2010 đến nay, UBND thị xã đã ban hành 11 quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân ảnh hưởng dự án (kể cả từng đợt, bổ sung và điều chỉnh), với tổng số tiền 15.808,7 triệu đồng, chủ đầu tư dự án đã chuyển trả kinh phí là 9.534 triệu đồng để chi trả cho các hộ dân ảnh hưởng, số tiền còn lại Chủ đầu tư dự án chưa chuyển để chi trả cho các hộ dân ảnh hưởng là: 6.274,7 triệu đồng. Thời gian qua, mặc dù UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ thị xã đôn đốc Chủ đầu tư, đã phát hành nhiều công văn đề nghị chuyển tiền, nhưng đến nay Công ty Cổ phần Thiên An vẫn chưa chuyển số kinh phí nói trên. Vấn đề này, UBND thị xã sẽ tiếp tục đôn đốc và có báo cáo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo để giải quyết dứt điểm. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn