Trả lời kiến nghị cử tri >> HĐND thị xã Khóa VII
Tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND thị xã khóa VII, UBND thị xã nhận được Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND thị xã. Sau kỳ họp, UBND thị xã đã...
Tại kỳ họp lần thứ 5 HĐND thị xã khóa VII, UBND thị xã nhận được Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND thị xã. Sau kỳ họp, UBND thị xã đã...
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn